خانه تجارت اوراسیا در ۹ بخش نسبت به واردات به روسیه اقدام می کند:

۱- غذایی و کشاورزی

۲- نفت و پتروشیمی

۳- معادن و فلزات

۴- شیمیایی و دارویی

۵- ساختمان

۶- نساجی و پوشاک

۷- فرش

۸ – صنایع دستی

۹- گردشگری

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید

EnglishPersianRussian

تمامی حقوق این سایت متعلق به خانه تجارت اوراسیا میباشد.